Mozaikinis parketas iš smulkių lentelių

Prieš šlifavimą

Po šlifavimo