Uosio ir ąžuolo mozaikinis parketas

Prieš šlifavimą

Po šlifavimo