Senų vaškuotų pušinių lentų šlifavimas

Prieš šlifavimą

Po šlifavimo