Senų pušinių išsibangavusių lentų šlifavimas

Prieš šlifavimą

Po šlifavimo